Podjela novih posuda za višestambene zgrade

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje na prostoru belomanastirskog Trga slobode u srijedu, 26. travnja, u vremenu između 10:00 i 12:00 sati, djelatnici Baranjske čistoće provodit će podjelu dodatnih posuda zapremnine do 10 litara korisnicima usluga u višestambenim zgradama na području Belog Manastira.

U cilju olakšavanja odvajanja biootpada u kućanstvu, nova posuda poslužit će kako bi se odvojeni otpad mogao privremeno odložiti u unutarnjim prostorijama bez uporabe plastičnih vrećica i bez širenja neugodnih mirisa. Odvojeni sadržaj, kao što su isključivo ostaci hrane i kuhinjski otpad, obavezno je u posljednjem koraku odložiti u za to predviđene smeđe kontejnere zapremnine 1100 litara koji će tijekom svibnja biti postavljeni na lokacijama višestambenih zgrada.

Nabavu novih dodatnih posuda za odvajanje otpada te kontejnera namijenjenih biootpadu osigurao je Grad Beli Manastir, jednako kao i smeđe posude od 120 litara čijom će se skorašnjom podjelom pokriti područje cijelog grada i prigradskih naselja.