Podjela novih tisuću posuda za biootpad

foto: MB Press

Nakon zaprimanja novih 1000 komada, Baranjska čistoća danas je nastavila s besplatnom podjelom posuda smeđe boje koje služe prikupljanju isključivo razvrstanog biorazgradivog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava.

Pražnjenje smeđih posuda u okviru projekta ‘Biootpad’ provodi se u tjednom režimu, svakog petka, uz stalno praćenje aktivnosti korisnika i kontrolu sadržaja predane posude radi uspješnog procesa prijelaza na odredbe novog Zakona o gospodarenju otpadom.

Isporuka na adrese korisnika se trenutno provodi na području Belog Manastira, a daljnjim razvojem projekta cilj je uključiti i pokriti područje cijele Baranje.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Što je dozvoljeno odlagati?

 • ljuske od jaja
 • kore od voća i povrća
 • listove salate
 • ljuske od krumpira
 • otpalo voće
 • ostatke voća i povrća
 • ostatke kruha
 • talog kave i čaja
 • male količine papira u kojima su kuhinjski otpaci
 • papirnate maramice

Što nije dozvoljeno?

 • kuhani i tekući ostaci hrane
 • ostaci mesa i ribe
 • mlijeko i mliječni proizvodi
 • ulje
 • pepeo
 • guma
 • lijekovi
 • cigarete
 • limenke
 • staklene boce
 • plastična ambalaža
 • baterije
 • ostaci boja

Važno je napomenuti kako se sav navedeni dozvoljeni otpad u posudu odlaže bez korištenja plastičnih vrećica ili vreća.