Poduzetnici Hrvatske u 2022. godini ostvarili neto dobit u iznosu od 46,9 milijardi kuna 

foto: CAVNA

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u 2022. godini iznosila je 6.973 kune, što je 9,7% više u odnosu na 2021. godinu (6.356 kuna). 

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.098,8 milijardi kuna i ukupni rashodi u iznosu od 1.038,5 milijardi kuna. U odnosu na 2021. godinu, ukupni prihodi veći su za 27,4%, a ukupni rashodi za 28,5%.  

Na stranim tržištima svoje proizvode i usluge plasiralo je 24.586 poduzetnika (16,3%), s tim da je, od ukupnih prihoda, 263 milijarde ostvareno prodajom robe na inozemnom tržištu, što je povećanje izvoza od 41,7% u usporedbi s 2021. godinom. U istom razdoblju kupljeno je robe u vrijednosti od 205,9 milijardi kuna te je trgovinski suficit iznosio 57,1 milijardu kuna.  

Dobit razdoblja, u iznosu od 75 milijardi kuna, ostvarilo je 102.270 poduzetnika (67,8%), dok je gubitak razdoblja od 28,1 milijardu kuna iskazalo 48.576 poduzetnika (32,2%). U odnosu na 2021. godinu, poduzetnici su ostvarili 22,2% veću dobit razdoblja uz povećanje gubitka razdoblja za 74%. To je rezultiralo ostvarenjem konsolidiranog financijskog rezultata – neto dobiti od 46,9 milijardi kuna, što je 3,7% više u odnosu na 2021. godinu (45,2 milijarde kuna).

Najveće prihode u 2022. godini ostvarilo je veliko društvo u mješovitom vlasništvu, INA d.d., u iznosu od 35,1 milijardu kuna, kao i najveću dobit razdoblja u iznosu od 1,8 milijardi kuna.