Policija educira mlade vozače

Danas su u auto školi „Gas“ u Bilju policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Žarko Jurak i policijski službenik za prevenciju policijske postaje Beli Manastir Marin Bošnjak, održali su predavanje kandidatima za vozača „B“ kategorije, na temu sudjelovanja mladih vozača u cestovnom prometu te o prometnim nesrećama u kojima su sudjelovali mladi vozači. Isto tako polaznici auto škole upoznati su s ograničenjima koja se odnose na mlade vozače te o potrebnoj prometnoj kulturi svih sudionika u cestovnom prometu.

Konkretnim savjetima, budućim mladim vozačima, ukazano je na poželjno i propisno sudjelovanje u cestovnom prometu.

Predavanje je slušalo 11 kandidata za vozača „B“ kategorije autoškole „Gas“.

„Izražava zadovoljstvo te zahvaljujem policijskim službenicima Policijske postaje Beli Manastir na održanom predavanju i na dugogodišnjoj suradnji vezno za edukaciju budućih mladih vozača“ rekao je voditelj autoškole Saša Knjeginić te dodao:

„Smatram da edukacije koje provode policijski službenici u auto školama, mogu samo pozitivno djelovati na buduće vozače i na njihovu sigurnost kao i na sigurnost ostalih sudionika u prometu“.

„Kako se radi o osobama koji će uskoro po prvi put samostalno sudjelovati kao vozači motornih vozila u prometu na cestama, istima je potrebno ukazati na važnost održavanja stečenih navika u auto školi i obavezu samoeduciranja na razvijanju prometne kulture i vozačkih vještina i nakon položenog vozačkog ispita“ rekao je Žarko Jurak policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Beli Manastir i dodao:

„Policiji je od velike važnosti educiranje mladih vozača i kontinuirano skretanje pažnje na savjesno i odgovorno ponašanje u prometu, a prije svega kako bi zaštitili svoje živote, živote svojih suputnika i ostalih sudionika u prometu“ rekao je Žarko Jurak.