Postani član Savjeta mladih Grada Belog Manastira

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira Odlukom o ponovljenom javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira pokrenulo je postupak izbora 7 članova sa 7 zamjenika članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira.

U Savjet mladih Grada Belog Manastira biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti i prebivalište ili boravište na području Grada Belog Manastira, i to na mandat od tri godine.

Podaci o predlagateljima, uvjetima za isticanje kandidatura, opisu postupka izbora, rokovima za prijavu i rokovima u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, ovlaštenom tijelu kojem se predaju kandidature, mjestu predaje i potrebnoj dokumentaciji nalaze se u tekstu ponovljenog javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Belog Manastira koji možete preuzeti ovdje.

Ponovljeni javni poziv za isticanje kandidatura otvoren je do 31. prosinca 2021. godine.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko osobu prijavljuje udruga ili organizacija onda je od dokumenata potrebno pripremiti:

  • životopis zamjenika i člana
  • kopija osobne iskaznice zamjenika i člana
  • kopija domovnice ili rodnog lista zamjenika i člana
  • očitovanje člana i zamjenika člana o prihvaćanju kandidature
  • prijavnica za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova (ispunjava organizacija)
  • izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici mladih, uključujući škole

Ukoliko se osobe prijavljuju same, potrebno je:

  • 30 potpisa mladih s područja grada i za člana i za zamjenika
  • životopis zamjenika i člana
  • kopija osobne iskaznice zamjenika i člana
  • kopija domovnice ili rodnog lista zamjenika i člana