Postavljena nova prometna ogledala u centru Belog Manastira

Posljednjih dana na tri lokacije u Belom Manastiru postavljena su ogledala i nove prometne regulacije kako bi se povećala sigurnost sudionika u prometu te smanjio broj prometnih nesreća. U ovom konkretnom slučaju da bi se povećala vidljivost.

Postavljeno je prometno ogledalo na raskrižju Ulice kardinala Alojzije Stepinca – Ulice republike i Ulice kralja Tomislava, kod Konzuma.

U Ulici kardinala Alojzije Stepinca, nasuprot parkirališnog prostora kod Bipe također je postavljeno prometno ogledalo.

Prometna ogledala postavljena su zbog smanjene vidljivosti upravo na tim točkama zbog velikog broja parkiranih vozila, onih koji tranzitiraju tim prometnicama te kako bi se vozači sigurnije uključivali su promet sa sporednih cesta.

Na raskrižju ulica Kralja Tomislava i Josipa Pančića postavljen je prometni znak „zabrana zaustavljanja i parkiranja“, odnosno postavljen je što bliže navedenom raskrižju, s time se dodatno uređuje taj dio prometnice.

Ovi projekti su ostvareni u suradnji Policijske postaje Beli Manastir i Grada Belog Manastira.

”Samo kroz suradnju svih društvenih sudionika usmjerenu na poboljšanju uvjeta bitnih za sigurnost cestovnog prometa, te povećanju prometne kulture može se povećati sigurnost i smanjiti stradavanje ljudi u prometu. Ovo je dobar primjer suradnje lokalne samouprave i policije,, – rekao je policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Beli Manastir Žarko Jurak.