Poziv na slanje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira

Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za iznimna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

Povelja Grada Belog Manastira je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izniman doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, a dodjeljuje se u obliku svečane povelje.

Priznanja se mogu dodijeliti za zasluge u području gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti i aktivnosti.

Poticaj za dodjelu ovih priznanja mogu dati svi građani, vijećnici, poduzeća i druge pravne osobe, ustanove i udruge građana. Poticaj mora sadržavati:

  • podatke o podnositelju poticaja,
  • životopis za fizičku osobu koja se predlaže za javno priznanje, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njezinom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja s naznakom za koje javno priznanje se predlaže;
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Pozivaju se svi subjekti koji imaju pravo poticati dodjelu priznanja da obrazložene prijedloge dostave do 27. listopada 2021. godine na adresu: Grad Beli Manastir, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, s naznakom “Poticaj za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira”.

Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada i blagdana Svetog Martina, 11. studenoga 2021. godine.