Poziv zainteresiranima na potpisivanje Dobrovoljnog sporazuma za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane „Zajedno protiv otpada od hrane“

Ministarstvo poljoprivrede je u okviru provedbe Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine (Narodne novine, broj 156/22) te reformske mjere C1.5. R4  „Unaprjeđenje sustava doniranja hrane“ iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost RH  2021.-2026., pokrenulo aktivnost sklapanja dobrovoljnog sporazuma za sprječavanje otpada od hrane „Zajedno protiv otpada od hrane“ s dionicima različitih sektora u lancu proizvodnje i opskrbe hranom, ali i svim ostalim zainteresiranim dionicima koji mogu i žele pridonijeti cilju smanjenja nastajanja otpada od hrane. 

Ministarstvo poljoprivrede, je u suradnji s dionicima koji su iskazali interes za sudjelovanjem u sektorskim radnim skupinama za izradu dobrovoljnog sporazuma za sprječavanje otpada od hrane, izradilo tekst sporazuma.

Cilj sporazuma je poticanje smanjenja otpada od hrane u svim fazama prehrambenog lanca putem dobrovoljnih instrumenata kroz: suradnju i dijalog potpisnika, razmjenu iskustva te definiranje zajedničkih ciljeva i aktivnosti potpisnika.

Predviđene skupine potpisnika su subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama prehrambenog lanca (primarna proizvodnja, proizvodnja i prerada hrane, trgovina i ugostiteljstvo), jedinice lokalne i regionalne samouprave, znanstvena i akademska zajednica, neprofitne organizacije i inicijative te udruženja.

Potpisom sporazuma, potpisnici preuzimaju obvezu provedbe i izvještavanja o aktivnostima koje će doprinijeti sprječavanju i smanjenju otpada od hrane.

Budući da je javno potpisivanje sporazuma planirano za sredinu ožujka 2023. godine, ovim putem se pozivaju sve zainteresirane strane da se uključe u sporazum te iskažu interes za sudjelovanjem na uprava.stocarstvo@mps.hr