PP Beli Manastir održala predavanje učenicima prvog razreda osnovne škole Šećerana

Danas su u prostorijama osnovne škole Šećerana učenicima prvog razreda, policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske postaje Beli Manastir Žarko Jurak i policijski službenik za prevenciju Policijske postaje Beli Manastir u suradnji sa auto-školom „GAS“ iz Bilja, održali edukativno predavanje iz Zakona sigurnosti prometa na cestama, vezano za aktivnosti osposobljavanja za upravljanje biciklom.

Navedeno osposobljavanje se sastojalo od teoretskog dijela koje se održalo u učionici osnovne škole, prilikom koje su se učenici upoznali s pravilnim ponašanjem u prometu. I od praktičnog dijela, u kojem su učenici na poligonu školskog igrališta pokazali vještinu upravljanja biciklom.