Predstavnici Vijeća Europe u sjedištu DZMH-a

U utorak je Savjetodavni odbor za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina   Vijeća Europe posjetio sjedište DZMH-a kako bi se iz prve ruke informirali o trenutnom stanju prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Izaslanstvo su dočekali predsjednik DZMH-a, Robert Jankovics i izvršni predsjednik, Oliver Matijević.

Sastanku su osim domaćina nazočili i predstavnici drugih manjina.  Srpsku manjinu su predstavljali predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, Dejan Jeličić i njegov zamjenik Jovan Jelić, od Roma je bila prisutna predsjednica Udruge žena Romkinja Romsko srce Nadica Balog, dok je ispred obrazovnog sustava sastanku nazočila v.d. ravnateljica Osnovne škole Jagodnjak, Antonia Mioč.

Vijeće Europe međunarodna je organizacija sa sjedištem u Strasbourgu (Francuska). Trenutno broji 47 članica, ali je otvorena svakoj europskoj državi, koja prihvaća instituciju vladavine zakona i jamči svojim građanima temeljne slobode i ljudska prava.

Od prošle jeseni glavna tajnica Vijeća Europe je bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, Marija Pejčinović Burić. Jedno od glavnih postignuća Vijeća bilo je usvajanje Europske konvencije o ljudskim pravima 1950 godine. Na temelju toga je uspostavljen Europski sud za ljudska prava. Jedna od glavnih zadaća Vijeća je kontinuirano nadziranje vladavine zakona i položaja manjina. S druge strane, u pripremi je nekoliko državnih izvještaja za koja delegacija Vijeća prikuplja materijal na terenu. Rasprava se fokusirala na ovlasti vijeća nacionalnih manjina i područja na kojima je potrebno poboljšati provedbu zakonske regulative koja se odnosi na nacionalne manjine.

– Smatramo važnim surađivati s međunarodnim organizacijama. Vjerujemo da je sastanak bio koristan, jer smo uspjeli istaknuti niz pitanja, koja je potrebno riješiti u budućnosti – rekao je izvršni predsjednik DZMH-a, Oliver Matijević, koji je dodao da je zadovoljan činjenicom što je delegacija zainteresirana za položaj Mađara u Republici Hrvatskoj i da je DZMH uvijek spremna pružiti domaćinstvo ovakvim susretima.

Vijeće Europe osnovano je u okviru međuvladine suradnje i za razliku od Europskog vijeća i Vijeća Europske Unije nije institucija EU.