Proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda porasle za 11,4 posto

foto:Cavna

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. porasle su za 20,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. porasle su za 11,4%. – Pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Cijene biljnih proizvoda više su za 35,2% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. više su za 12,7%.

Na porast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. najviše je utjecao porast cijena žitarica, za 57,0%, industrijskog bilja, za 34,1%, i vina, za 14,3%, koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji u prvom tromjesečju 2022.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 9,8% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. porasle su za 10,2%. Na porast cijena stoke, peradi i stočnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. utjecale su veće cijene u svim skupinama stočarstva i cijene stočnih proizvoda.

U skupini proizvoda koje imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najviše su porasle cijene goveda, za 22,5%, cijene mlijeka, za 6,8%, i cijene svinja, za 4,8%.