Projekt Spajanje tradicija između Novog Bezdana i Maroka iz Mađarske

Danas je u Novom Bezdanu održana završna konferencija projekta Spajanje tradicija čiji je nositelj Općina Marok iz Mađarske, a korisnik je Općina Petlovac. Radi se o projektu vrijednom približno 400 tisuća eura financiranih sredstvima Europske unije.

Cilj je projekta je otkriti trenutno neotkriveni potencijal kulture i etnografske baštine naselja Marok i Novi Bezdan te razviti suvremena turistička rješenja za njihovo plasiranje, a time jačanje i razvoj kulturnog turizma regije.

Planirano je stvaranje tematske turističke rute pod nazivom Spajanje tradicija koja će privući posjetitelje na to područje na višednevne obilaske krajolika naseljenog mnogim nacionalnostima, a gdje se zanimljivosti mogu pronaći unutar nekoliko kilometara.

Projekt je započeo prije tri godine prvenstveno idejom poticanja zajedništva između ovih susjednih naselja.

Konkretno u dvorište etno kuće u Novom Bezdanu bit će postavljeno pet drvenih kućica u kojima će biti smještene tematske izložbe. Također, u sklopu projekta odrađene su radionice i višednevni festivali prikazivanja običaja i tradicija manjina u ovim općinama.

Predsjednica Udruge mladeži za njegovanje običaja Mađara iz Novog Bezdana, Tünde Šipoš Živić, istaknula je kako se projekt odnosi na razvijanje turističke infrastrukture na ovim područjima te kako se odnosi na Mađare iz Novog Bezdana i Nijemce iz Maroka jer su manjina bogatstvo ovoga kraja.

Dodala je kako su već u planu brojni drugi projekti suradnje.

Projekt je podržala Općina Petlovac.