Provedba projekta ”Karika koja nedostaje!” u svrhu podrške organizacijama civilnog društva, volonterima i Romima u vrijeme krize

Projekt „Karika koja nedostaje!“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost projekta iznosi 408.232,10 kn, od čega potpora Europske Unije iznosi 346.997,29 kn, a potpora Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 61.234,81 kn.

Korisnik koji provodi projektne aktivnosti u projektu je Udruga romskog prijateljstva Luna, a u projektu također sudjeluje Sportsko učilište PESG kao partner.

Svrha projekta je osnaživanje kapaciteta udruge Luna s namjerom da osigura dugoročnu financijsku održivost i profesionalizaciju udruge kako bi pružili učinkovitu podršku OCD-ima (organizacijama civilnog društva), volonterima i Romima u vrijeme krize.

Projekt doprinosi rješavanju ključnog problema nedovoljno osnaženog kapaciteta udruge Luna u području financijske održivosti i profesionalizacije rada udruge u kriznim situacijama za pružanje podrške za provedbu aktivnosti na području Belog Manastira i okolice. Najčešći problem OCD-ova je nedostatak financijskih sredstava i oslanjanje na izvore javnih sredstava što bitno utječe na njihovu dugoročnu održivost.

Nastavno na navedeno, cilj projekta je unaprijediti kapacitete udruge Luna za rad na područjima socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja prilagođenih lokalnim potrebama te unaprijediti kapacitete koji će učinkovito odgovoriti na lokalne potrebe u kriznim situacijama

Ovaj projekt je od iznimne važnosti jer će se projektom, u skladu s preporukama i mjerama organizirati 2 inovativna programa na kojima će sudjelovati odrasli Romi, njihova djeca i volonteri čije će se kompetencije osnažiti za samostalnost u vrijeme kriza, a trenutno je u izradi program „Razvijam se“ i „Spajalica“ te provedba radionica za navedene programe za 20 odraslih Roma i 20 djece.

Isto tako, projektom će se osnaživati kapaciteti volontera na području Osječko-baranjske županije, specifično volonteri iz grada Osijeka i Belog Manastira.

Aktivnosti su prije svega namijenjene članovima i zaposlenicima civilnog sektora te volonterima na području Osječko-baranjske županije, ali i za sve zainteresirane.

*Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge romskog prijateljstva Luna