Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta za 2023. godinu

Baranjska čistoća je objavila raspored lokacija i datuma boravka mobilnog reciklažnog dvorišta prema jedinicama lokalne samouprave za 2023. godinu.