Raspored tretiranja komaraca na području Baranje

foto: MB PRESS

Predviđeni raspored tretiranja komaraca ukoliko vremenski uvijeti dozvole:

Beli Manastir:

29. lipnja, 30. lipnja i 1. srpnja od 19:30 do 21:30 vršit će se adulticidno suzbijanje komaraca sa zemlje, primjenom uređaja za toplo zamagljivanje, s vozila u pokretu.

Popovac:

1. srpnja od 19:30 do 21:30 vršit će se adulticidni tretman komaraca sa zemlje na području Općine Popovac (Naselje Popovac, Kneževo i Branjina)

Darda:

2. srpnja od 18:00 do 20:45 i 3. srpnja od 05:00 do 06:30 vršit će se adulticidni tretman komaraca iz zraka na lokaciji Šuma – Darda

Petlovac:

4. srpnja u jutarnjim satima – Torjanci i Novo Nevesinje;

4. srpnja u večernjim satima – Baranjsko Petrovo Selo i Novi Bezdan; 5. srpnja u večernjim satima – Petlovac, Luč, Širine i Zeleno polje

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

Upozoravaju se pčelari da u navedeno vrijeme uklone košnice s navedenih područja.

Izvor: radio Baranja