Raste broj razvoda i samačkih kućanstava, a najviše obitelji čini par s jednim djetetom

Prema podacima Popisa 2021., udio neoženjenih muškaraca odnosno neudanih žena te udio razvedenih veći je u odnosu na te udjele u prethodnim popisima. Tako je udio neoženjenih muškaraca 2021. bio 35,3%, a udio razvedenih 5,8%. Očekivano, s obzirom na to da raste udio neoženjenih, smanjuje se broj onih oženjenih, a njih je 2021. bilo 55,2%.

Isti trend zamjećuje se i među ženama, odnosno broj neudanih i razvedenih se povećava, a broj udanih opada.

Ako podatke promatramo prema vrsti zajednice u kojoj osoba živi, odnosno prema stvarnom načinu življenja osobe unutar kućanstva, bez obzira na njezino zakonsko bračno stanje, od ukupnog broja stanovnika staroga 15 i više godina u bračnoj zajednici živi 49,30%, u izvanbračnoj zajednici 4,05%, u životnom partnerstvu s osobom istog spola 0,01%, u neformalnome životnom partnerstvu s osobom istog spola 0,03%, dok čak 46,61% stanovnika ne živi ni u jednoj vrsti zajednice.

U odnosu na podatke za obitelji, u Republici Hrvatskoj u 2021. bio je ukupno 1,1 milijun obitelji, od čega obitelji s djecom čine 69,5%, a obitelji bez djece 30,5%.

Podaci prijašnjih popisa pokazuju stalni pad udjela tipa obitelji ”par s djecom” u ukupnom broju obitelji. Na primjer, udio tih obitelji 1971. bio je 63,8%, a 2021. pao je na 49,7%. Istodobno raste udio obitelji tipa ”par bez djece” i ”majka s djecom” odnosno ”otac s djecom”.

U ukupnom broju obitelji s djecom, 52,5% čine obitelji s jednim djetetom, 35,1% obitelji je s dvoje djece, 9,8% obitelji je s troje djece, 1,9% obitelji s četvero djece te 0,7% obitelji s petero i više djece. Najveći udio obitelji s petero i više djece u Međimurskoj je županiji (2,0%) i Bjelovarsko-bilogorskoj (1,3%), a najveći udio obitelji s jednim djetetom u Primorsko-goranskoj (60,4%) te Istarskoj županiji (57,3%).

Većina privatnih kućanstava jesu obiteljska kućanstva, odnosno kućanstva u kojima postoji barem jedna obitelj, no i njihov se udio s godinama smanjuje. Tako je, na primjer 1981. udio obiteljskih kućanstava iznosio 82,2%, a 2021. pao je na 70,4%. Istodobno je udio samačkih kućanstava narastao sa 16,0% na 27,8%.

Detaljni podaci o stanovništvu prema zakonskome bračnom stanju, vrsti zajednice u kojoj osoba živi, broju živorođene djece (za žene starosti 15 i više godina) te podacima o kućanstvima i obiteljima dostupni su na poveznici u nastavku.