Raste broj vozila na hrvatskim cestama, manje poginulih u prometu nego 2021.

U 2022. registrirano je 2 456 017 cestovnih vozila, što je za 3,0% više u odnosu na 2021. Broj registriranih osobnih vozila iznosio je 1 840 767 odnosno za 2,5% više u odnosu na 2021. kada je registrirano 1 795 465 vozila.
 
Broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 147 768, što je u odnosu na 2021. pad za 2,6%.  U padu je i broj prvi put registriranih osobnih vozila, za 5,2%.

Tijekom 2022. dogodilo se 10 005 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je za 9,4% više u odnosu na 2021. Poginulo je 275 osoba odnosno 17 sudionika ili 5,8% manje u odnosu na 2021. Ozlijeđeno je 13 329 sudionika odnosno 1 411 ili 11,8% više u odnosu na 2021.
 
U razdoblju od 2010. do 2022. zabilježen je gotovo kontinuiran pad broja poginulih osoba koji je posebice izražen u pandemijskoj 2020., u kojoj je zabilježeno 237 smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama,  što je godina s najmanje poginulih osoba u prometnim nesrećama u posljednjih desetak godina. U 2021. i 2022. došlo je do ponovnog povećanja prometa na cestama pa tako i do povećanja smrtnog stradavanja, ali važno je napomenuti da su 2021. s 292 poginule osobe i 2022. s 275 poginulih osoba u prometnim nesrećama godine s najmanje poginulih u prometnim nesrećama (poslije navedene pandemijske 2020.).