Regionalni centar za gospodarenjem otpadom Orlovnjak

Sukladno proceduri realizacije EU projekta, održana je Početna konferencija Projekta „Izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak“. Naime, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Ograničenog poziva za izradu studijsko-projektne dokumentacije za centre za gospodarenje otpadom (CGO), trgovačkom društvu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek odobren je projekt „Izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak“, a 20. srpnja 2018. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te EKOS-a. Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 15 milijuna kuna, s time da je 12,75 milijuna kuna (85 %) osigurano iz OPKK-a, a 2,25 milijuna kuna (15 %) su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Između ostalih aktivnosti, potom su provedeni postupci javne nabave te su potpisana četiri ugovora s izrađivačima studijsko-projektne dokumentacije, kao i usluga promidžbe i vidljivosti projekta. Rok za provedbu projekta je 17. srpnja 2021. godine.

Projekt su predstavili predsjednik Uprave EKOS-a Ivan Hampovčan i član Uprave EKOS-a Zoran Pandža. Konferenciji su nazočili predstavnici jedinica lokalne samouprave, komunalnih tvrtki i drugi sudionici Projekta, a u ime osnivača EKOS-a, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, nazočili su zamjenici župana Goran Ivanović i Josip Dabro.

Ivan Hampovčan je naglasio kako na obradi u RCGO treba završiti godišnje do 60.000 tona miješanog komunalnog otpada i drugog neopasnog otpada. U tijeku je izrada osnovne dokumentacije za Centar i pretovarne stanice, kao i dokumentacije za javnu nabavu te informiranje i vidljivost projekta, a po njihovom završetku znat će se odgovori na pitanja o tehnologiji i vrijednost cijelog projekta. Upozorava da se investicija procjenjuje na oko 300 milijuna kuna, međutim cijene građevinskih radova u zadnjih godinu-dvije drastično su porasle, pa se govori i o mogućoj vrijednosti projekta od pola milijarde kuna.

Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak predviđena je na području Općine Antunovac, na površini oko 70 hektara. Osnovni obuhvat budućeg Centra odnosi uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (12 gradova i 61 općina) s oko 485.000 stanovnika te dodatni obuhvat na rubne dijelove Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije (1 grad i 9 općina ) s oko 28.000 stanovnika.