Reportaža – Čibogat

Dravataj, tjedna emisija Mađara u Hrvatskoj, titlovana na hrvatski jezik