Revija filmova podunavskih zemalja

Na nekoliko lokacija u Belom Manastiru od 24-27. srpnja održavat će se projekcije filmova  europskih kinematografija  odnosno filmovi Vukovar film festivala (VFF) proteklih godina.

Partner Revije je Centar za kulturu Grada Belog Manastira.