S polica se povlače kukuruzni vafli zbog pesticida

foto: Pixabay

Na službenoj stranici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) je objavljeno kako se s tržišta se povlače kukuruzni vafli marke Sondey amaranth & sea salt i Kukuruzni vafli Sondey chia &oregano, salted and thin, 105g.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda: Kukuruzni vafli Sondey amaranth & sea salt i Kukuruzni vafli Sondey chia &oregano, salted and thin, 105g, najbolje upotrijebiti do 19.09.2023. i 19.10.2023., dobavljača Good Food Products, zbog utvrđene nedozvoljene količine pesticida klorpirifosa.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ, navodi se na stranici HAPIH-a.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Liven SA, Polígon Industrial La Valldan, C/Germans Farguell 117-119, 08600 Berga, Barcelona

Dobavljač: Good Food Products Sp. z o.o., ul . Szumin 15, 62-0800 Tarnowo Podgórne, Poljska

Stavlja na tržište: Lidl Hrvatska d.o.o.k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, Velika Gorica