S tržišta se povlače nekoliko sredstava za zaštitu bilja

foto: Pixabay/Ilustracija

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače tri sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari triflusulfuron i tri sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari spinetoram.

Sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari triflusulfuron

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2023/2513 оd 16. studenoga 2023. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari triflusulfuron u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari triflusulfuron, koji se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima SAFARI, SAFIR i SAFARI DUOACTIVE temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. 4. 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja SAFARI, SAFIR i SAFARI DUOACTIVE do 30. 6. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja do 20. 8. 2024. (Tablica 1.)

Naziv SZBAktivne TvariKlasaVlasnik Registracije
SAFARITriflusulfuronUP/I-320-20/16-03/11FMC International Switzerland Sarl
SAFIRTriflusulfuronUP/I-320-20/17-03/06Stockton d.o.o.
SAFARI DUOACTIVELenacil, TriflusulfuronUP/I-320-20/18-03/162FMC International Switzerland Sarl
Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari spinetoram.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/489 оd 25. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 (SL L 100, 28. 3. 2022.) u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari flubendiamid, L-askorbinska kiselina, spinetoram i spirotetramat, koja je stupila na snagu 14. travnja 2022. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja na datum na koji bi istekao bez produljenja.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari spinetoram, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: RADIANT, DELEGATE 250 WG i EXALT 25 SC temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 30. lipnja 2024.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstava za zaštitu bilja RADIANT, DELEGATE 250 WG i EXALT 25 SC do 30. 12. 2024., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstava za zaštitu bilja do 30. 12. 2025. (Tablica 2.)

Naziv SZBAktivne TvariKlasaVlasnik Registracije
RADIANTSpinetoramUP/I-320-20/17-03/22Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
DELEGATE 250 WGSpinetoramUP/I-320-20/17-03/14Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
EXALT 25 SCSpinetoramUP/I-320-20/20-03/69Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
Tablica 2. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija