Saniran ilegalan deponij u Jagodnjaku

U Jagodnjaku pojavio se ilegalan deponij još devedesetih godina. Do danas dosegao je razmjere od čak šest hektara prekrivenog prostora raznim vrstom otpada kojeg su ljudi odlagali unatoč zabrani. Upravo zbog toga sanacija je bila prijeko potrebna.

,,Sanacija odlagališta Jagodnjak doveli smo komunalni red u općinu i riješeno je ogromno smetlište koje je bilo na velikom prostoru od par hektara gdje je bilo razbacano smeće u zemlji, nad zemljom, po kanalima i svugdje, na ovaj način sanirana je čestica od 5-6 hektara.” – rekao je načelnik Općine Jagodnjak, Stevo Mlinarević.

Vrijednost ovog projekta je približno 5,5 milijuna kuna od čega je 85% sufinancirano iz fondova Europske unije. Projekt je obuhvatio cjelokupnu sanaciju od stanica za mjerenje, brtvenih slojeva, kopanja u dubinu od nekoliko metara, odvoz smeća, dovoz zemlje, pijeska i humusa, ventilacija, nadzor, ograđivanje prostora i slično. Projekt je trajao 10 mjeseci.

Nakon sanacije ovaj prostor izgleda kao nasip po kojemu je posijana trava. Načelnik Mlinarević otkriva kako se razmišlja u neposrednoj blizini urediti park za šetnje mještana te reciklažno dvorište ako za njime bude potrebe.