Savjetovanje za Zakon o sigurnosti prometa na cestama

foto:MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova 15. veljače, otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Pozivaju se predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje do 4. ožujka 2019. godine.

”Europski parlament i Vijeće donijeli su Direktivu (EU) 2018/645 od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama. S obzirom da je Republika Hrvatska u obvezi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s odredbama navedene Direktive, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj: 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15. i 108/17.)  u dijelu u kojem su preuzete odredbe izmijenjene Direktive.” – navodi MUP kao razlog izmjena Zakona.

Zbog usklađivanja i ujednačavanja visine i težine prekršajno-pravnih sankcija koje se propisuju sukladno ovom Zakonu za najteže prekršaje, kojima vozači ne poštuju prometne propise, a u kojima, zbog učestalog nepoštivanja istih, nastaju najteže posljedice, potrebno je znatno povećanje prekršajnih sankcija i njihovo usklađivanje s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu.

Propisivanje zaštitnih mjera i negativnih prekršajnih bodova u pojedinim predloženim člancima koji se izriču za određeni prekršaj ima za cilj da se svim sudionicima u prometu na jasan i nedvojben način ukaže na sankcije koje proizlaze iz protupravnog ponašanja i s čime se želi povećati generalna i posebna prevencija.