Skupština OBŽ: Županijski Proračun povećan za 35 milijuna kuna

foto: OBŽ

Rebalans Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu bila je središnja točka danas održane 5. sjednice Županijske skupštine. U nazočnosti 39 od ukupno 47 vijećnika, sjednica je održana u dvorani Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, a na dnevnom redu je bilo ukupno 18 točaka. Uz rebalans proračuna, posebna pozornost bila je na informaciji o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu te pitanjima i prijedlozima koje su vijećnici postavljali županu Ivanu Anušiću.

Vijećnici su većinom glasova podržali prijedloge odluka za sve točke dnevnog reda. Tako je prihvaćeno da se ukupni konsolidirani proračun Županije za ovu godinu povećava za 35,26 milijuna kuna, pa umjesto dosadašnjih 1,60 milijardi kuna iznosi 1.635.581.370,58 kuna. Povoljnim su ocijenjeni i pokazatelji o stanju gospodarstva u 2020. godini.

– Bila je to jedna od uspješnijih godina osječko-baranjskog gospodarstva. Na primjer, po ostvarenoj dobiti osječko-baranjsko gospodarstvo je treće u Hrvatskoj, nakon Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ostvarena neto dobit iznosi 1,3 milijardi kuna, a prošle je godine kod nas ostvaren najveći rast dobiti u odnosu na prethodnu godinu, oko 70 posto. Prema prvim pokazateljima, očekujemo da i ova godina s financijskog aspekta bude još jedna dobra godina. Očekujemo blagi rast i u tako zahtjevnoj godini, osobito što znamo da je u drugoj polovici godine došlo do inflatornih kretanja, kao i problema na svjetskom tržištu u vezi sirovina i energetike – kazao je predsjednik HGK Županijske komore Osijek Zoran Kovačević

Vijećnička pitanja županu danas su postavili vijećnici Zlatko Ahić, Krešimir Čabaj, Marija Miličić, Zlatko Adjulović, Sanja Bježančević, Ivica Mandić, Marko Bogatić i Domagoj Mikulić.

– Izgradnja nove I. gimnazije u Osijeku počinje iz Nove godina, a sada smo u završnoj fazi javne nabave i uskoro donosimo odluku o najpovoljnijem izvođaču radova. Izgradnja treba početi nakon isteka rokova za žalbene postupke, a sredstva smo osigurali kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Vjerujem da ćemo u roku od oko dvije godine imati novu, modernu i najkvalitetniju školu – rekao je župan Ivan Anušić na pitanje vijećnika Marka Bogatića o trenutnoj situaciji u vezi ovog projekta, inače vrijednog oko 100 milijuna kuna, a za koji su sada osigurana sredstva iz europskih fondova, što će ujedno značiti smanjenje financijskog udjela županije.

Na pitanje vijećnika Domagoja Mikulića o trenutnom stanju projekta revitalizacije područja bivšeg OLT-a u Osijeku, župan je rekao:

– U ovom trenutku je završena konzervatorska studija koja nam je dala smjernice što i kako možemo u građevinskom smislu intervenirati na području bivšeg OLT-a. Napravljeno je i idejno rješenje, a sljedeći korak je dobivanje zemljišta bivšeg OLT-a u vlasništvo Osječko-baranjske županije, o čemu je Vlade RH donijela odluku na zadnjoj sjednici. Sada počinjemo izradu projektne dokumentacije koja će dati detaljan opis svega što će se raditi, a s tim dokumentima krećemo prema fondovima EU. Naime, u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. predviđena su sredstva upravo za takvu vrstu investicija – rekao je župan Anušić te dodao:

– Planiramo obnovu na cijeloj lokaciji, a riječ je o površini od 5,5 hektara u samom centru Osijeka i atraktivnoj lokaciji, no u ovom trenutku potpuno neiskorištenom prostoru, ruglu grada koje ćemo pretvoriti u nešto odlično, kvalitetno, na korist i uslugu svih građana županije. Dio objekata će se prenamijeniti, izgradit će se novi sadržaji, alternativna kulturna scena dobit će svoj prostor, izgraditi stambeno-poslovni objekti, a naravno sve to uz korištenje novca iz fondova EU. Jedan od projekta koji će se graditi je Sportski inkubator, prvi takav u Hrvatskoj, pa i šire, uz koji je i 50 metarski olimpijski bazen. Inkubator će omogućiti stručno i znanstveno praćenje, savjetovanje i usmjeravanje djece od najranije dobi prema sportu u kojem mogu dati naglasak na temelju njihovih predispozicija – pojasnio je župan Anušić.

Župan je prihvatio prijedlog vijećnice Marije Miličić da se provjeri da li su osigurana sredstva za dovršetak procesa razminiranja minsko-sumnjivih područja Osječko-baranjske županije do 2023. godine. Razmotrit će i prijedlog Zlatka Ajdulovića o pokretanju Industrijske srednje škole u Belišću, međutim – naglasio je – nužno je sustav obrazovanja prilagoditi potrebama tržišta, osobito s aspekta osiguranja potrebne radne snage. Naime, dolazak stranih radnika više nije nepoznanica ni u Slavoniji i Baranji, pa je sve više slučajeva dolazaka radnika iz Indije, Nepala, Ukrajine i Kosova na slavonska gradilišta.

U vezi izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak župan je istaknuo da od 9. prosinca počinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš, počinje i izrada projektne dokumentacije, a izgradnja Centra mora početi do 2023. godine. Trenutna procjena vrijednosti ove investicije je oko 630 milijuna kuna.

Na početku sjednice vijećnici su informirani da je Samir Haj Barakat 15. studenoga podnio zahtjev za stavljanje mandata vijećnika u mirovanje. Umjesto njega SDP je sa svoje kandidacijske liste odredio Biljanu Kajgana Petričević, koja je na današnjoj sjednici položila prisegu i tako postala nova županijska vijećnica.