Sljedeće godine se uvodi devetogodišnja škola

foto:Vlada RH

Javna rasprava oko nacrta prijedloga Nacionalnog kurikula predškole traje do ove srijede, dok je za mjesec dana planirana objava izvješća o provedenom javnom savjetovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) planira uvesti obvezno devetogodišnje obrazovanje povećanjem satnice obvezne predškole.

Povećanje Satnice Predškole

Trenutno obvezna predškola traje 250 sati godišnje, s minimalnim fondom od 150 sati. Predloženim kurikulom MZO želi povećati broj sati obvezne predškole na 700 sati godišnje. Prema MZO-u, ovo povećanje je nužno jer postojeći program predškole u Hrvatskoj sadržajem i trajanjem ne zadovoljava standarde očekivanih kompetencija djece. Program predškole, iako obvezan, ne ulazi u Eurydiceovu statistiku i ne računa se kao početak obveznoga obrazovanja u Hrvatskoj, za razliku od drugih članica EU-a poput Švedske, Finske i Litve.

Modernizacija Programa Predškole

MZO tvrdi da će modernizacijom i novim konceptom programa predškole Hrvatska de jure i de facto imati devetogodišnje obvezno obrazovanje. U uvodnom dijelu predloženog kurikula ističu kako dokument ‘promiče različitost i ravnotežu’ te da su odgojitelji autonomni u izradi izvedbenih kurikula, uvažavajući potrebe i mogućnosti svakog pojedinog djeteta.

Kritike Stručne Zajednice

Unatoč planovima MZO-a, dio struke nije zadovoljan predloženim kurikulom. Neformalna radna skupina stručnjaka u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO), koja uključuje znanstvenike, stručnjake i praktičare, ocjenjuje kurikul kao ‘manjkav’ i ‘neprimjenjiv’ u praksi. Skupina je pokrenula peticiju koja zahtijeva povlačenje ovog prijedloga.