Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva

Veliki interes potencijalnih korisnika Projekta Osječko-baranjske županije „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ svakodnevno se potvrđuje, pa su do 27. lipnja banke zaprimile 14 zahtjeva za sufinanciranje stambenih kredita. Kako bi omogućili još bolje uvjete, jučer je župan Ivan Anušić potpisao je sporazume sa šest jedinica lokalne samouprave koje se prihvatile poziv te se pridružile projektu. To su gradovi Osijek i Beli Manastir te općine Bilje, Erdut, Koška i Magadenovac.

– Prva faza ovog projekta je bilo potpisivanje sporazuma sa sedam poslovnih banka, a danas je potpisan sporazum s predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Na taj način s 2 posto bit će subvencionirane kamate za stambene kredite građana s područja tih općina i gradova. Poziv je i dalje otvoren za ostale općine i gradove, a u dodatnu subvenciju kamate na kredit mogu se uključiti i poslodavci za svoje zaposlenike, što znači daljnje smanjenje kamate za krajnje korisnike, čak do 0 posto. Interes za sudjelovanje u projektu iskazuju prvenstveno IT tvrtke – ističe župan Ivan Anušić.

Podsjećamo, u okviru Projekta Osječko-baranjska županija subvencionira kamatnu stopu od jednog postotnog poena na odobreni kredit poslovne banke s kojom Županija zaključi ugovor o poslovnoj suradnji u prvih 10 godina otplate kredita, a minimalni rok otplate kredita je 15 godina. Ukupni kreditni potencijal je 50.000.000,00 kuna, a najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je 500.000,00 kuna.

– Sa sedam banaka je dogovoreno da se kamate kreću od 2,49 do 3,2 posto. Na njih Županija subvencionira 1 posto, a sada će dodatno subvencionirati kamatu ovih šest JLS s 1 posto, što znači da je kamata za krajnje korisnike od 0,49 posto do 1,2 posto. Ukoliko se u projekt uključe i poslodavci imat ćemo kredite i s kamatom od 0 posto. Ujedno smo olakšali i proceduru odobravanja subvencija, pa je prvi korak korisnika kredita odlazak u banku, a potom se sve promptno rješava na povjerenstvu u Županiji – kaže pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ivana Katavić-Milardović.

Informacije o kreditnoj liniji možete  pronaći ovdje.