Sustavnim potporama Županija potiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja

Za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Osječko-baranjska županija u svom proračunu za 2022. godinu osigurala je ukupno 3.990.090,00 kuna. Javni pozivi za njihovu dodjelu objavljeni su 1. ožujka, a u srpnju je župan Ivan Anušić odobrio potpore za 62 korisnika u iznosu od 953.900,00 kuna. Danas odobrene su nove potpore, a ugovore s korisnicima potpisao je zamjenik župana Josip Miletić.

Županijsku potporu za poljoprivredu i ruralni razvoj tako je dobilo još 103 korisnika kojima je odobreno ukupno 1.305.010,00 kuna. Ugovore su potpisali predstavnici 72 obiteljska poljoprivrednih gospodarstva, 11 obrta, 3 trgovačka društava, 6 jedinica lokalne samouprave, 8 udruga, 2 fakulteta i jedne zadruge. Intenzitet potpora je različit i kreće se od 50% do 80%, visina potpora i intenzitet ovise o vrsti potpore, kategoriji podnositelja zahtjeva, broju grla i visini ulaganja prihvatljivih troškova s tim da mladi poljoprivrednici i ekološki proizvođači u svim mjerama potpora imaju povećan iznos i intenzitet potpore.

– U 2022. godini Osječko-baranjska županija planira gotovo četiri milijuna kuna utrošiti u direktne potpore poticanja poljoprivrede kroz ukupno 13 mjera. Cilj nam je da ta sredstva budu poticaj dodatnoj proizvodnji i gospodarskim aktivnostima naših poljoprivrednika kojima ćemo nastaviti pomagati kako mjerama tako i putem Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće kojeg ćemo uskoro otvoriti – rekao je zamjenik župana Josip Miletić.

Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Silva Wendling istaknula je da je Osječko-baranjska županija 1. ožujka 2022. godine objavila javne pozive za 13 mjera potpora i Programa potpora za razdoblje 2021.-2023. koji ostavlja mogućnosti korigiranja i usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom.

– Do sada smo završili dva kruga dodjele potpora te su javni pozivi zatvoreni 15. studenoga. Danas su potpisani ugovori sa 103 korisnika čije potpore iznose više od 1,3 milijuna kuna. U razdoblju 2017.-2021. godine dodijelili smo više od 17 milijuna kuna potpora za više od 1.300 korisnika. Vjerujem da će i ove godine sva planirana sredstva biti utrošena, osobito u onim mjerama u kojima smo povećali intenzitet potpore, poput potpora mladim poljoprivrednicima ili onima koji se bave ekološkom proizvodnjom. Veseli nas da je velika iskorištenost sredstava namijenjenih preradi jer samo stvaranjem proizvoda dodane vrijednosti moguć je poljoprivredni napredak. Što se tiče ekološke proizvodnje, poznati smo da imamo najveći broj upisanih proizvođača u upisnik ekoloških poljoprivrednika, i to želimo naglasiti i ojačati. Svjesni smo da smanjenjem pesticida i gnojiva stvaramo zdravstveno ispravnu hranu – istaknula je pročelnica Wendling.

Marijana Junušić, načelnica Općine Ernestinovo koja je primila potporu za organizaciju manifestacija, zahvalila je Osječko-baranjskoj županiji na dodijeljenim sredstvima. – Općina njeguje gotovo pola stoljeća dugu tradiciju izrade skulptura u maniri naive, a Kiparska kolonija Ernestinovo koja traje tjedan dana okuplja veliki broj umjetnika, ali i čitavu zajednicu te nam je svaka potpora dobrodošla – rekla je načelnica Junušić.

– Osječko-baranjska županija kontinuirano pomaže aktivnostima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, na čemu se zahvaljujem. Konkretno, danas smo potpisali ugovore za različite projekte koje provodimo za istraživanje, odnosno preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, njihovu promociju i unaprjeđenje kvalitete. Provodimo preradu različitog voća i povrća, proizvodimo rakiju i jaka alkoholna pića, razvijamo kozmetičke proizvode na bazi prirodnih sastojaka te proizvodimo proizvode od ekološkog lješnjaka i badema, a uz sve to radimo na njihovoj promociji – naglasio je dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Jurislav Babić.

Zvonimir Kalić iz Đakova kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje se bavi ekološkom proizvodnjom konoplje, kazao je kako su proizvođači svjesni da je poljoprivreda izazovno područje te mu je izuzetno drago da Osječko-baranjska županija prepoznaje taj rad. – Javili smo se na javne pozive triju mjera, onoj u stvaranju kvalitete i robne marke, potom mjeri za sudjelovanje na sajmovima i prezentaciji proizvoda te mjeri koja osigurava sredstva za preradu i dobili smo ukupno iznos od 40.000 kuna – zaključio je Kalić.