Točna evidencija nekretnina preduvjet za razvoj i investicije

U Ministarstvu državne imovine u Zagrebu jučer, 2. rujna 2019. godine, održan je sastanak ministra Marija Banožića i župana hrvatskih županija na temu evidencije nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne samouprave, odnosno usklađivanja i dopunjavanja postojećeg registra nekretnina, stvaranja cjelovitog i točnog registra te određivanja prioriteta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Sastanak je bio i jedna od aktivnosti kojima Ministarstvo u suradnji sa županima i Hrvatskom zajednicom županija pokušava naći najbolje rješenje za neke od problema koji su se pokazali u dosadašnjoj dodijeli nekretnina općinama, gradovima i županijama.

Naime, jedinice lokalne i regionalne samouprave te trgovačka društva u njihovom vlasništvu uputili su svoje zahtjeve u Ministarstvo državne imovine, a njihovim rješavanjem Ministarstvo im nastoji pomoći u daljnjim aktivnostima i investicijskom ciklusu. Međutim, podaci u internoj evidenciji Ministarstva ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu zbog čega se kontinuirano radi na dopunjavanju i ispravljanju registra. Sastanak je stoga sazvan upravo radi uspostavljanja točne i cjelovite evidencije, bržeg rješavanja predmeta i bolje komunikacije između Ministarstva, županija, gradova i općina.

– Prošlih godina riješeno je 444 zahtjeva, a u Ministarstvu je u postupku rješavanja 2.379 zahtjeva gdje gradovi i općine traže određene nekretnine s ciljem razvoja svojih projekata na svom području. S obzirom da je riječ o projektima iznimno velike vrijednosti, razgovaramo sa županima o prioritetima budućih financiranja i sufinanciranja kako bi nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ti projekti služili konkretnoj svrsi i namjeni. Narednih mjeseci župani će organizirati sastanke s načelnicima i gradonačelnicima u vezi određivanja prioriteta i evidencije državne imovine prema sadašnjem upravljanju i svrsi, što često nije u suglasnosti s podacima u Ministarstvu – rekao je ministar Banožić.

– Prema današnjem dogovoru i u Osječko-baranjskoj županiji organizirat ćemo sastanak s gradonačelnicima i načelnicima te selektirati predmete i nekretnine koje su vezane uz vlasništvo države kako bi imali jasno definiranu njihovu evidenciju, a potom selektirati nekretnine koje su od interesa županije, općina i gradova za realizaciju određenih projekata u suradnji s Ministarstvom i Vladom Republike Hrvatske – rekao je nakon sastanka župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić. Naglasio je iznimno veliki značaj izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek kao najvećeg projekta na području županije u zadnjih 30-ak godina. Procijenjena vrijednost investicije iznosi više od 2 milijarde kuna, a u njegovu realizaciju bit će uključeno i Ministarstvo državne imovine, i to osobito u vezi zemljišta u Gackoj ulici u Osijeku gdje će se graditi KBC.