Tvrtka Agroproteinka ne eutanazira svinje već provodi zbrinjavanje usmrćenih svinja

foto: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede je u srijedu objavilo očitovanje vezano uz tvrtku Agroproteinku zbog lažnih navoda pojedinih medija. Naime, kako pojedini mediji navode kako je „tvrtka Agroproteinka jedina tvrtka u Hrvatskoj koja eutanazira svinje zaražene kugom“, što je u potpunosti netočno, objavili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Navedena tvrtka ne bavi se eutanazijom svinja zaraženih kugom, već provodi zbrinjavanje usmrćenih svinja. Tvrtka Agroproteinka d.d. iz Sesvetskog Kraljevca je jedina u Republici Hrvatskoj koja ima odobreni objekt za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla za materijal kategorije 1 i 2. To znači da se usmrćene svinje prerađuju metodom sterilizacije pod tlakom (temperatura 133°C, apsolutni tlak od 3 bara, minimalno 20 minuta bez prekida). Nastalo mesno-koštano brašno naknadno se spaljuje, a dobivena mast se koristi u tehničke svrhe ili u obnovljivim izvorima energije

Iz Ministarstva kažu kako je dana 25. rujna 2017. godine, u skladu sa Zakonom o koncesijama, Ministarstvo poljoprivrede provelo otvoreni postupak dodjele koncesije za obavljanje predmetnih gore navedenih poslova, objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Po provedenom postupku utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Agroproteinka d.d. u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i prema kriterijima za odabir ponude ocijenjena prihvatljivom te je bila jedina tvrtka koja se javila na navedeno nadmetanje.

S obzirom na navedeno, Ministarstvo poljoprivrede je u prosincu 2017. godine sklopilo ugovor o koncesiji za obavljanje poslova sakupljanja, prerade i uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 2, s tvrtkom Agroproteinka d.d., na rok od 10 godina.

Također, pojedini mediji spominju kako se radi „o pogodovanju“, što je neistinita i zlonamjerna tvrdnja. Iz Ministarstva navode kako u to vrijeme – 2017. godine – kad je sklopljen ugovor o koncesiji s tvrtkom Agroproteinka, Marija Vučković nije bila ministrica poljoprivrede ni Gordan Grlić Radman ministar vanjskih i europskih poslova.

Neki mediji također spominju da je tvrtka Agroproteinka zaradila 7,5 milijuna eura, što su potpuno netočni iznosi. Lešine životinja se zbrinjavaju kao materijal kategorije 1 i 2 (svinje eutanazirane zbog mjera kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge su materijal kategorije 2 nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi) i iznosi su: sakupljanje i odvoz materijala kategorije 1 i 2 – 0.19 € / Kg, prerada i spaljivanje – 0.17 € / Kg. Također, predmetne cijene usluga propisane su Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (‘Narodne novine’ broj 106/2013, 43/2015) i nisu se mijenjale od 2015. godine. Tvrtka Agroproteinka radi zakonito po cijenama koje imaju pravnu osnovu.