U Baranjskoj čistoći prikupljeno više od milijun komada povratne ambalaže u 2023. godini

FOTO: Baranjska čistoća

Sustav gospodarenja otpadnom ambalažom u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 2006. godine i predstavlja djelatnosti sakupljanja i obrade otpadne ambalaže te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti s ciljem sprečavanja odlaganja otpadne ambalaže na deponije zbog štete za okoliš koja odlaganjem otpadne ambalaže na deponije nastaje, ali i zbog ekonomske štete jer se radi o energetski vrijednim materijalima.

Sustav povratne naknade dio je sustava gospodarenja otpadnom ambalažom te predstavlja način gospodarenja jednokratnom ambalažom od PET-a, Al/Fe i stakla volumena jednakog i većeg od 0,20 l koja je namijenjena za pića u kojem se plaća povratna naknada kao stimulativna mjera kojom se potiče posjednik otpada da otpadnu ambalažu od pića odvaja od ostalog otpada i predaje ju prodavatelju ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi iznos povratne naknade.

U rujnu 2022. godine, Baranjska čistoća je kao obveznik sudjelovanja u sustavu povratne naknade, započela s otkupom povratne ambalaže uz naknadu od 0,07 eura te postala prvi upravitelj reciklažnih dvorišta na području Osječko – baranjske županije koji djeluje u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom te preuzima otpad od proizvoda za koji je propisano plaćanje povratne naknade, isplaćuje iznos povratne naknade donosiocu toga otpada i predaje taj otpad osobi koju je odredio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Jednako tako, otkupna mjesta Baranjske čistoće jedinstvena su i na širem području jer omogućuju svim zainteresiranima predaju ambalaže u količinama koje nisu ograničene, ali uz poštivanje tehničkih uvjeta i mogućnosti otkupnog mjesta.

Otkup povratne ambalaže pića, mlijeka i mliječnih proizvoda u jednokratnoj plastičnoj, staklenoj i metalnoj ambalaži, trenutno je organizirano na reciklažnim dvorištima u Belom Manastiru na adresi Ulica Bele Bartoka 24A, te u Dardi na adresi Osječka ulica 54e, radnim danima od ponedjeljka do petka između 07:00 i 15:00 sati te subotom od 07:00 do 12:00 sati. Zbog velikog interesa za ovom stimulativnom mjerom, Baranjska čistoća intenzivno radi na tehničkoj pripremi koja će uskoro omogućiti preuzimanje povratne naknade u Popovcu, a zatim i u Kneževim Vinogradima čime će se pokriti sva reciklažna dvorišta kojima tvrtka upravlja.

Tijekom 2023. godine, na otkupnim mjestima u Belom Manastiru i Dardi, Baranjska čistoća prikupila je i centru za gospodarenje ambalažnim otpadom, koji djeluje u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dostavila 1.119.865 jedinica otpadne ambalaže. Navedena količina prikupljene ambalaže predstavlja oko 40 tona reciklabilnog otpada koji bi u izostanku sustava povratne naknade možebitno završio na deponiji te ugrozio ciljeve oporabe za otpadnu ambalažu propisane Zakonom o gospodarenju otpadom.

Ujedno, Baranjska čistoća je u prošloj godini donosiocima otpada isplatila gotovo 79 tisuća eura. Iako određene europske i hrvatske okolišne organizacije smatraju da iznos od 7 centi ne predstavlja dovoljno snažnu motivaciju za povrat ambalaže, povratna naknada pokazala se ključnim mehanizmom u modelima sakupljanja ambalažnog otpada.

Vezano uz navedeno, novim Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, koji je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo krajem prošle godine, proširuje se sustav povratne naknade na ambalažu volumena manjeg od 0,20 litre te ograničavanje gornjeg volumena ambalaže na 3 litre, a i proširit će se sustav povratne naknade na višeslojnu ambalažu s pretežno papir-kartonskom komponentom, primjerice tetrapak kao i na plastičnu ambalažu koja nije od PET-a, primjerice HDPE ambalaža, s rokom primjene od 1. siječnja 2027.

Što se tiče iznosa povratne naknade, u Ministarstvu kažu da je i dalje propisan Uredbom u iznosu od 0,07 eura, a novi iznos bit će propisan Uredbom o naknadi gospodarenja otpadom i povratnoj naknadi, koja se donosi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom i koja je trenutno u fazi izrade.