U Matičnom uredu Beli Manastir sklopljen 141 brak, većinom građanski

foto: pixabay

U 2022. godini na području Osječko-baranjske županije sklopljena su ukupno 1.362 braka od kojih je 652 građanska i 710 vjerskih brakova.

Na području Grada Osijeka sklopljeno je 577 brakova, od toga 311 građanskih i 266 vjerskih brakova. Iste je godine razvedeno 267 brakova.

U Matičnom uredu Beli Manastir sklopljen je ukupno 141 brak, od čega 79 građanskih i 62 vjerska braka.

U Donjem Miholjcu omjer građanskih i vjerskih brakova je 26 – 51, a u Našicama 67 – 103.

U Đakovu je sklopljeno 90 građanskih i 171 vjerski brak, u Valpovu 64 građanskih i 43 vjerska braka dok je u Belišću sklopljen najmanji broj brakova, svega 15 građanskih i 14 vjerskih.