U OBŽ rođeno više djece, a u Baranji sklopljeno manje brakova

foto: pixabay

Uspoređujući podatke iz 2019. godine i 2020. godine koje nam je ustupio Upravni odjel za opću upravu Osječko-baranjske županije na području Baranje prisutni su trendovi kao i u državi, a to je povećanje broja umrlih i smanjenje vjenčanih. Dok je pozitivnom i posebno da je u Osječko-baranjskoj županiji zabilježen porast rođene djece. Za područje koje važi kao demografski najugroženije brojke su motivirajuće.

U Matičnom uredu Beli Manastir tijekom 2020. godine sklopljena su ukupno 102 braka, što je 44 manje nego 2019. godine kada ih je sklopljeno 146. Od ukupno 102 braka, 65 su građanski i 37 vjerskih. Godinu ranije sklopljeno je 98 u građanskom obliku, a 48 u vjerskom obliku.

Na žalost zabilježen je porast broja preminulih osoba. Tako je u Matični ured Beli Manastir upisano 374 preminule osobe u 2020. godinu, a njih 314 tijekom 2019. godine. Dakle, preminulo je 60 Baranjaca više.

Pozitivne vijesti su da je na području Osječko-baranjske županije rođeno više djece. U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Općoj županijskoj bolnici Našice rođeno je 2394 djece tijekom 2020. godine, dok je 2334 djece rođeno 2019. godine. Što daje porast od 60 beba na području cijele županije.