U Općini Bilje se od danas zaprimaju prijave šteta od prirodne nepogode

foto: Općina Bilje

Župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić je jučer, 20. srpnja, proglasio stanje prirodne nepogode na području gradova Belišće i Donji Miholjac te općinama Bilje, Čeminac, Darda, Jagodnjak, Podravska Moslavina i Viljevo za štete nastale na sljedećoj imovini: građevina, oprema, višegodišnji nasadi, poljoprivredna proizvodnja – prinos i ostala dobra

Obvezuju se povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području gradova Belišće i Donji Miholjac, općina Bilje, Čeminac, Darda, Jagodnjak, Podravska Moslavina i Viljevo, da sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda(“Narodne novine” broj 16/19.) i Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 65/19.), pokrene postupak u svezi prijave prve i konačne procjene štete u Registar šteta. 

Sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuju štetu na imovini nadležnom općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu i to najkasnije u roku od 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogoda na tom području dok nakon isteka toga roka općinsko povjerenstvo unosi u program Registar šteta zbirnu prvu procjenu na osnovi zaprimljenih zahtjeva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. 

Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku koji je ispunio uvjete iz članka 25. i 26. navedenog Zakona općinsko povjerenstvo unosi u program Registar štete te prijavljuje županijskom povjerenstvu najkasnije u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. 

U Općini Bilje se od danas, 21. srpnja zaprimaju prijave šteta od prirodne nepogode. Osobe koje prijavljuju štetu na obiteljskoj kući potrebito je priložiti kopiju uporabne dozvole ili Rješenje o izvedenom stanju (kojim se dokazuje legalnost objekta).

Obrazac-PN-Prijava-stete-od-prirodne-nepogode-1

izjava-_PRILOG_PRIJAVE