U popis birača za lokalne izbore 60-ak tisuća manje upisanih…

Rješenjem ministra pravosuđa i uprave zaključen je popis birača za predstojeće lokalne izbore u koji je upisano 3.660.165 birača, što je za oko 60 tisuća birača manje u odnosu na izbore 2017.

U popisu birača za izbore članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na dan 7. svibnja upisano je 3.660.165 birača, dok je za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenike u popis birača upisano 3,660.054 birača, izvijestilo je u petak ministarstvo.

U popis birača koji će birati članove predstavničkih tijela uključeno je i 111 birača državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj.

Na lokalnim izborima 2017. u popis birača za izbore za članove predstavničkih tijela bilo je upisano 3.719.182 birača, od čega 25 birača državljana drugih država članica Europske unije, dok je ih je za izbore za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i zamjenike bilo upisano 3.719.157.

Ministarstvo pravosuđa i uprave zaključilo je popis birača iz reda pripadnika nacionalnih manjina u koji je po općinama i gradovima za izbore za zamjenike župana upisano 123.967 birača, dok je za izbore za zamjenike općinskih načelnika i gradonačelnika upisano 59.857 birača “iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda”.