U Popovcu održana završna konferencija EU projekta „Vrijeme je za školski obrok 2022.-2023″

U Osnovnoj školi Popovac, jučer, 5. lipnja, održana je Završna konferencija EU projekta „Vrijeme je za školski obrok 2022.-2023.“. Naime, 21. srpnja 2022. godine Osječko-baranjska županija potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ”Vrijeme je za školski obrok 2022.-2023”, što je nastavak ranijih projekata kojima Županija već sedmu godinu zaredom osigurava prehranu za djecu u riziku od siromaštva.

U projekt je uključeno ukupno 994 učenika iz obitelji korisnika prava na dječji doplatak iz 18 osnovnih škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija. To su osnovne škole Ante Starčevića Viljevo, Bilje, Ernestinovo, ”Hrvatski sokol” Podgajci Podravski, “Ivana Brlić Mažuranić” Strizivojna, Ivane Brlić Mažuranić Koška, Jagodnjak, Ladimirevci, Laslovo, Lug, ”Matija Gubec“ Čeminac, Matija Gubec Piškorevci, Matije Petra Katančića Valpovo, Popovac, Satnica Đakovačka, “Silvije Strahimir Kranjčević” Levanjska Varoš, Vladimira Nazora Feričanci te Ivana Tišova Viškovci.

Razdoblje provedbe projekta je 10 mjeseci, a započelo je 05. rujna 2022. godine i traje do 04. srpnja 2023. godine. Vrijednost projekta je 132.600,00 eura, a sredstva su u cijelosti bespovratna i financiraju se 85% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sve planirane projektne aktivnosti uspješno su provedene. Zahtjevi za nadoknadu sredstava poslani su na kontrolu, a prema prvim rezultatima provedbe, vidljivo je kako su sredstva iskorištena gotovo u cijelosti. Naime, od predviđenih ukupno prihvatljivih troškova, iskorišteno je gotovo 100 % sredstava.

Ciljana skupina Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

Osječko-baranjska županija je već sedmu godinu zaredom osigurala prehranu za djecu u riziku od siromaštva te je kroz prethodnih šest godina utrošeno nešto više od milijun eura na osiguravanje prehrane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.