U prodaji komplet optjecajnoga kovanog novca s oznakom godine kovanja “2022.”

Hrvatska narodna banka izdala je numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja “2022.”.

Kao i dosadašnji kompleti, u ovaj komplet uloženi su apoeni optjecajnoga kovanog novca od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, koji su pušteni u optjecaj u tekućoj godini.

Za razliku od dosadašnjih numizmatičkih kompleta, u ovome su kovanice izrađene tehnikom kovničkog otkova, a izdaje se u količini ne većoj od 50.000 kompleta.

Autor je akademski kipar Kuzma Kovačić, a komplet je izradila Hrvatska kovnica novca d.o.o.

Ako ste zainteresirani za kupnju navedenih kompleta, 2.000 kompleta bit će dostupno na prodajnom mjestu Hrvatske narodne banke, Franje Račkoga br. 5, Zagreb, dok se ostale količine mogu kupiti/predbilježiti preko internetske trgovine Hrvatske kovnice novca d.o.o.

U jednoj transakciji moguće je naručiti/kupiti najviše jedan komplet.

Narudžbe i kupnja na osnovi prethodno dostavljenog predračuna putem e-adrese numizmatika@hnb.hr neće se prihvaćati.