Uskoro potpuna zabrana laganih plastičnih vrećica u Hrvatskoj

foto; Pixabay

Kako motivirati građane da se uključe u odvajanje otpada u svojim kućanstvima? Dobar motivator su računi, smatra doktorica znanosti Sanja Radović, načelnica sektora za održivo gospodarenje komunalnim otpadom pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

– Ako znam da će moj račun ovisiti o tome koliko otpada odvojim, onda ću biti jako motivirana. Ako to nije tako, bojim se da će većina građana reći: ‘Neka netko drugi to za mene radi’, kazala je Radović u razgovoru za emisiju “Dobro jutro, Hrvatska”.

Razdvajanje korisnih sirovina iz kućnog otpada izuzetno je važno za okoliš. Do 2017. godine ova problematika u Hrvatskoj nije bila do kraja regulirana, stoga je donesena uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja se odnosi na svako hrvatsko kućanstvo. Hrvatska, kaže Radović, mora ispuniti cilj smanjenja odlaganja otpada na odlagalištu, uredba je upravo zato i donijela promjenu u načinu naplate – koliko miješanog komunalnog otpada se baci, toliko će se i platiti.

– Sve ono što se godinama bacalo na odlagalište moramo zaboraviti – moramo povećati odvajanje i recikliranje otpada te smanjiti odlaganje otpada, napominje.

Građani, nastavlja, moraju znati što se zbiva s njihovim otpadom i zašto se od njih očekuje da ga odvajaju.