Uskoro provedba Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava

foto: Pixabay

U razdoblju od 1. do 30. lipnja Državni zavod za statistiku provodi Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je o osnovnom istraživanju na području poljoprivrednih statistika. Obuhvaća 30 tisuća poljoprivrednih gospodarstava, izabranih iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava, koja će u navedenom razdoblju posjetiti ovlašteni anketari DZS-a.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o zasijanim površinama, kategorijama zemljišta, radnoj snazi u poljoprivredi, broju stoke i ostalih životinja, ekološkoj poljoprivredi, navodnjavanju, praksi gospodarenja tlom, strojevima i opremi te o mjerama potpore ruralnom razvoju.

Podaci koji se dobivaju ovim statističkim istraživanjem daju uvid u strukturu poljoprivrede u Republici Hrvatskoj i važni su za ocjenu ukupnih kretanja u poljoprivredi. Rezultati su usporedivi na međunarodnoj razini, a upotrebljavaju se za donošenje odluka i kreiranje zajedničke poljoprivredne politike u EU.

Ovo istraživanje provodi se svakih deset godina u obliku popisa poljoprivrednih gospodarstava (Popis poljoprivrede) i svake tri godine u obliku istraživanja na uzorku.

Naglasimo da, u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici koje se odnose na povjerljivost statističkih podataka, individualni podaci prikupljeni ovim istraživanjem službena su tajna i statistički su povjerljivi te se objavljuju isključivo u zbirnome obliku i koriste isključivo za statističke svrhe.