Vatrogasci su prošle godine imali 117 intervencija na području Baranje

foto:MB PRESS

Prema podacima s kojima raspolaže Baranja info Javna profesionalan postrojba Grada Belog Manastira 2018. godine imala je 117 intervencija od toga 58 požarnih i 59 tehničkih intervencija.

Ukupno je tijekom 2018. godine izašlo 248 vatrogasaca na teren, a brojka se odnosi na sve izlaske na teren i obuhvaća sve zaposlenike JPVP Grada Belog Manastira koji su više puta izlazili na teren. Podaci ne uključuju općinu Bilje jer taj teren pokriva JPVP Grada Osijeka.

Najviše požarnih intervencija zabilježeno je u siječnju i veljači sa po 7 intervencija, a u studenom su zabilježene samo 2. Najčešće su se požari dešavali ponedjeljkom, a najmanje nedjeljom. Odnosno ponedjeljkom je zabilježeno 12 požarnih intervencija, a nedjeljom 5 požarnih intervencija.

Što se tiče tehničkih intervencija vatrogasci su imali najviše posla tijekom srpnja, rujna i prosinca. U srpnju je zabilježeno 9 intervencija, rujnu 8 i u prosincu 7 intervencija. Najviše tehničkih intervencija zabilježeno je četvrtkom njih 13, i petkom njih 12 i ovoga puta nedjeljom je zabilježen najmanji broj intervencija, odnosno njih 3.