Velike promjene za proizvođače sadržaja, nuditelje digitalnih usluga, prodaju robe online

foto:Pixabay

Stigao je značajan novi skup pravila EU-a za sigurnije i odgovornije online okruženje stupa na snagu sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA). DSA se odnosi na sve digitalne usluge koje povezuju potrošače s robom, uslugama ili sadržajem.

Njime se stvaraju sveobuhvatne nove obveze za online platforme za smanjenje štete i suzbijanje rizika na internetu, uvodi snažna zaštita prava korisnika na internetu i postavlja digitalne platforme pod jedinstveni novi okvir transparentnosti i odgovornosti. Osmišljena kao jedinstveni jedinstveni skup pravila za EU, ova će pravila korisnicima pružiti novu zaštitu, a tvrtkama pravnu sigurnost na cijelom jedinstvenom tržištu. DSA je prvi regulatorni okvir alata takve vrste na globalnoj razini i postavlja međunarodno mjerilo za regulatorni pristup mrežnim posrednicima.

DSA uvodi sveobuhvatan novi skup pravila za internetske posredničke usluge o tome kako moraju dizajnirati svoje usluge i postupke. Nova pravila uključuju nove odgovornosti za ograničavanje širenja nezakonitog sadržaja i nezakonitih proizvoda na internetu, povećanje zaštite maloljetnika i davanje korisnicima više izbora i boljih informacija. Obveze različitih online igrača odgovaraju njihovoj ulozi, veličini i utjecaju u online ekosustavu.

Svi internetski posrednici morat će se pridržavati novih obveza transparentnosti kako bi povećali odgovornost i nadzor, na primjer s novim mehanizmom označavanja nezakonitog sadržaja. No, poseban režim uvodi se za platforme s više od 45 milijuna korisnika. Za takve vrlo velike internetske platforme ili tražilice daljnje obveze uključuju opsežne godišnje procjene rizika za online štete na njihovim uslugama – na primjer, izloženost ilegalnoj robi ili sadržaju ili širenje dezinformacija.

Prema DSA-u, morat će se uspostaviti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika i podvrgnuti neovisnoj reviziji njihovih usluga i mjera za smanjenje. Manje platforme i novoosnovana poduzeća imat će koristi od smanjenog skupa obveza, posebnih izuzeća od određenih pravila i najvažnije veće pravne jasnoće i sigurnosti za djelovanje na cijelom jedinstvenom tržištu EU-a.

Nova pravila štite temeljna prava korisnika u EU-u, ali iu online okruženju. Nova zaštita slobode izražavanja ograničit će proizvoljne odluke platformi o moderiranju sadržaja i ponuditi nove načine za korisnike da poduzmu informirane mjere protiv platforme kada se njihov sadržaj moderira. Na primjer, korisnici internetskih platformi sada će imati više načina za osporavanje odluka o moderiranju sadržaja, uključujući kada se te odluke temelje na odredbama i uvjetima platformi. Korisnici se mogu žaliti izravno na platformi, odabrati tijelo za izvansudsko rješavanje sporova ili tražiti pravnu zaštitu pred sudovima.

Nova pravila također zahtijevaju da uvjeti platformi budu predstavljeni jasno i sažeto te da poštuju temeljna prava korisnika. Vrlo velike internetske platforme i tražilice osim toga morat će provesti sveobuhvatnu procjenu rizika za temeljna prava, uključujući slobodu izražavanja, zaštitu osobnih podataka te slobodu i pluralizam medija na internetu, kao i prava djeteta. .
DSA stvara neviđenu razinu javnog nadzora internetskih platformi diljem Unije, kako na nacionalnoj tako i na razini EU-a. Europska komisija ima ovlasti izravnog nadzora VLOP-a i VLOSE-a, tvrtki koje pojedinačno dopiru do više od 10% stanovništva EU-a, otprilike 45 milijuna ljudi. Osim toga, svaka će država članica morati imenovati koordinatora za digitalne usluge koji će nadzirati druge subjekte u djelokrugu DSA-a, kao i VLOP-ove i VLOSE-ove za nesustavna pitanja. Nacionalni koordinatori i Europska komisija surađivat će kroz Europski odbor za digitalne usluge. Ovaj mehanizam suradnje na razini cijele EU uspostavit će se između nacionalnih regulatora i Komisije.

Nakon stupanja na snagu DSA-a, internetske platforme imat će 3 mjeseca da prijave broj aktivnih krajnjih korisnika (17. veljače 2023.) na svojim web stranicama. Komisija također poziva sve internetske platforme da je obavijeste o objavljenim brojevima. Na temelju tih brojeva korisnika, Komisija će procijeniti treba li platformu označiti kao vrlo veliku internetsku platformu ili tražilicu. Nakon takve odluke EK o imenovanju, predmetni će subjekt imati 4 mjeseca da ispuni obveze prema DSA-u, uključujući provođenje i pružanje EK prve godišnje procjene rizika. Države članice EU-a morat će ovlastiti svoje koordinatore za digitalne usluge do 17. veljače 2024., općeg datuma ulaska u primjenu DSA-a, kada će DSA biti u potpunosti primjenjiv za sve subjekte u svom djelokrugu.