Za osjetljive sektore u poljoprivredi osigurano 16,1 milijun eura

foto: pixabay

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu, vrijedan 16,1 milijun eura ili 121 milijun kuna, a nakon izmjena zakona o obnovi nakon potresa odlučila je i o rasporedu neutrošenih sredstava državnog proračuna za ovu godinu. 
 
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković objasnila je da se Programom uređuju ciljevi, pojedinačne alokacije, korisnici, način davanja, minimalne količine i maksimalni iznosi potpore po sektorima.
 
Sektori na koje se Program odnosi su mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja, istaknula je Vučković.
Za provedbu Programa potrebno je ukupno 16,1 milijun eura, a osigurana su u državnom proračunu za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, unutar financijskog plana Ministarstva poljoprivrede.