Zakup ordinacija za liječnike na području Osječko-baranjske županije već od 1 kune

foto:obž

Vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih krajeva županije Osječko-baranjska županija nizom poticajnim mjera nastoji osigurati jednake mogućnosti života i rada svim svojim stanovnicima. Dostupnost zdravstvene zaštite u ruralnim i manje razvijenim mjestima od vitalne je važnosti za život i najmanjih sredina.

Početkom godine na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji unosi značajne novine u sustavu primarne zdravstvene zaštite, a koje zahtijevaju usklađivanje poslovanja svih subjekata na primarnoj razini. Novim je zakonom uređen način davanja u zakup poslovnih prostora koji su u vlasništvu domova zdravlja ili domovi zdravlja s njima upravljaju, a obveza županije je da organizira i osigura ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području.

Županije je stoga u suradnji s domovima zdravlja kao nositeljima zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti provela analizu podataka o zonama u kojima se nalaze poslovni prostori koji se daju u zakup.

Sukladno tome, poslovni prostori domova zdravlja koji se daju Odlukom o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore domova zdravlja razvrstani su u pet zona od kojih se prva odnosi na područje sjedišta Grada Osijeka, druga na područje ostalih naselja unutar Grada Osijeka, treća na područje sjedišta drugih gradova na području Županije, četvrta se odnosi na područje sjedišta općina na području Županije, a peta na područje ostalih naselja unutar gradova i općina s izuzetkom Grada Osijeka.

Ovom je sistematizacijom za poslovne prostore u samom središtu Grada Osijeka, a koji su površinom do 50 metara kvadratnih mjesečna najamnina 1.500 kuna, dok je za prostore površine iznad 100 metara kvadratnih 3.500 kuna. U drugoj je zoni raspon cijene najamnine između 1.400 i 3.200 kuna, dok je u trećoj zoni od 1.200 do 2.800 kuna. U sjedištu općina koje su u četvrtoj zoni najamnina poslovnog prostora za liječničku ordinaciju do 50 metara kvadratnih iznosi 500, za ordinaciju veličine između 50 i 100 je 550, a za veću od 100 metara kvadratnih iznosi 600 kuna.

– Petu kategoriju čine poslovni prostori na područjima koja se smatraju manje razvijenima i zbog što dostupnije primarne zdravstvene zaštite svim pacijentima, odlučili smo se poslovne prostore na tim područjima bez obzira za veličinu ordinacije, liječnicima dati za 1 kunu mjesečnog najma – kazao je župan Ivan Anušić prilikom donošenja Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine.

Niža cijena zakupnine svakako je stimulativna ordinacijama za obavljanje zdravstvene djelatnosti u slabije razvijenim, ruralnim područjima pa je ovu odluku jednoglasno usvojila i Županijska skupština na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine održanoj u srpnju.