Zakup poslovnog prostora na području Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir objavio je natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na području Grada Belog Manastira.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od pet godina.

Krajnji rok za predaju ponuda je datum i vrijeme otvaranja ponuda, bez obzira na način dostave. Zakašnjele ponude, neuredne ponude ili na drugi način podnesene ponude protivno uvjetima natječaja, neće se razmatrati.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Grada Belog Manastira, Ulica kralja Tomislava 53, I. kat, vijećnica, u utorak, 25. lipnja 2024. godine, u 12:00 sati.


Sve uvjete natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Grada.