Započele prijave za program pomoći malim mljekarama vrijedan 5 milijuna kuna

foto: pixabay

Na sjednici Vlade RH održanoj u petak, 10. prosinca 2021. godine, donesen je Program potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj, vrijedan 5 milijuna kuna i financiran iz Državnog proračuna. Obzirom na žurnost poduzimanja mjera podnošenje Zahtjeva za potporu provodit će se od 14. prosinca 2021. godine do 20. prosinca 2021. godine. Navedenim se nastoje sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost malih mljekara i očuvati razinu otkupa i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, a time i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. 

U Hrvatskoj trenutno posluje 28 malih mljekara koje na godišnjoj razini otkupe i prerade oko 37 milijuna kg mlijeka, od kojeg najveći udio čini kravlje mlijeko s 35,5 milijuna kg. Ovčje mlijeko zastupljeno je s 1,2 milijuna kg, a kozje s 300.000 kg godišnje. Male mljekare surađuju s više od 780 gospodarstava, odnosno preko 20 % proizvođača  koji isporučuju mlijeko u Republici Hrvatskoj. Poslovanje s velikim brojem proizvođača koji proizvode manje količine mlijeka čini proces sabiranja mlijeka organizacijski i tehnički zahtjevnijim. Proizvođači mlijeka često se nalaze na prostorima slabije naseljenosti, udaljeni od glavnih prometnica, što značajno povećava troškove sabiranja. 

Na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i dosegnule najviše razine od listopada 2018. godine. Ovakav porast utječe i na stalan rast cijena naftnih derivata u Hrvatskoj, a samim time i na rast troškova transporta mlijeka od proizvođača sabirališta do objekata za preradu. Na poslovanje malih mljekara odrazila se negativno i situacija na tržištu uzrokovana mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19. Bez obzira na otežane uvjete poslovanja, male mljekare su održale stabilnost sustava sabiranja i otkupa mlijeka. S obzirom na navedene poremećaje, povećanjem troškova dopreme mlijeka na preradu, upitan je nastavak otkupa od primarnih proizvođača, što bi rezultiralo dalekosežnim posljedicama na opstanak malih gospodarstava u proizvodnji kravljeg, ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka u slabije razvijenim ruralnim područjima Republike Hrvatske, a što se želi spriječiti ovim Programom. 

Temeljem donesenog Programa Ministrica poljoprivrede je donijela Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje sabiranja mlijeka u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 137/2021 dana 13. prosinca 2021. godine.