Zbog vodostaja odgođen Bistrigin

foto:PRESS

Zbog visokog vodostaja rijeke Drave, Bistrigin se odgađa! Novi datum Prvenstva Panonije u piciginu bit će objavljen naknadno s obzirom da se pad vodostaja ne može sa sigurnošću predvidjeti.