Županija bez naknade ustupila 20 servisnih stanica za bicikle

Osječko-baranjskoj županiji prošle je godine (nakon prijave na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini) Ministarstvo turizma odobrilo projekt “Biciklističkim rutama kroz Slavoniju i Baranju”. Vrijednost projekta je 458.700,00 kuna, a neke od aktivnosti u projektu bile su postavljanje 20 solarnih servisnih stanica za popravak bicikala i dva brojača biciklističkog prometa duž cikloturističkih ruta.

Oprema je isporučena i postavljena, a početkom listopada župan Ivan Anušić donio je rješenja kojima se bez naknade prenosi prava vlasništva nad tom opremom s Osječko-baranjske županije na 11 jedinica lokalne samouprave i Javnu ustanovu Park prirode Kopački rit. Tim povodom jučer(22. listopada 2019. godine) predsjednik Županijske skupštine Dragan Vulin s predstavnicima tih općina i gradova te JU Park prirode Kopački rit potpisao je ugovore o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti tog vlasništva.

– Osječko-baranjska županija je strateški usmjerena na razvoj cikloturizma, pa je u tom kontekstu važan i ovaj projekt. Kroz naše područje već prolaze dvije važne europske biciklističke rute, a imamo i druge atraktivne biciklističke rute i staze, pa u zadnje vrijeme bilježimo značajno povećanje broja posjeta cikloturista. Za daljnji razvoj izuzetno je važno izgraditi kvalitetnu infrastrukturu, što činimo i što ćemo nastaviti na području cijele naše županije – rekao je Dragan Vulin.

Pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam Tatjana Roth dodaje da se Osječko-baranjska županija i ove godine prijavila na javni poziv Ministarstva turizma te je odobreno novih 450.000,00 kuna, čime se nastavlja i privodi kraju projekt “Biciklističkim rutama kroz Slavoniju i Baranju”. Postavljaju se tako odmorišta, vidikovci, radi se prometni elaborat za trasiranje i označavanje ruta, međutim sredstva za razvoj (ciklo)turizma pokušava osigurati i kroz projekte prekogranične suradnje te druge europske i nacionalne natječaje.

Pojedinačna vrijednost ulaganja duž cikloturističkih ruta Osječko-baranjske županije, odnosno solarnih servisnih stanica za popravak bicikala iznosi 14.287,50 kuna, a ukupna vrijednost tih 11 stanica je 285.750,00 kuna. Preuzeli su ih Grad Beli Manastir (2 servisne stanice), Općina Antunovac (1), Grad Osijek (2), Općina Kneževi Vinogradi (1), Općina Podravska Moslavina (1), Grad Belišće (2), Grad Donji Miholjac (2), Općina Petlovac (1), Općina Bilje (2), Općina Draž (1), Općina Erdut (2) te Javna ustanova Park prirode Kopački rit (3).