Županija raspisala javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro

Povjerenstvo za potpore udrugama iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu obavještava sve zainteresirane da je objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu dana 30. siječnja 2020. godine na web stranici Osječko-baranjske županije.

Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti u vremenu od 30. siječnja do 2. ožujka 2020. godine na adrese i na način kako je to utvrđeno Javnim pozivom.

Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog Javnog poziva s ukupno 1.170.000,00 kuna.

Za financiranje programa koji su predmetom ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva kako slijedi:

Rbr.NamjenaRaspoloživi iznos sredstava u kn.Mogući iznos potpore u kn.
1.Za programe i projekte iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanje kvalitete života starih osoba70.000,00do 5.000,00
2.Za programe i projekte vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine40.000,00do 10.000,00
3.Za programe i projekte u organizaciji stambenih zajednica za mlade50.000,00do 30.000,00
4.Za programe i projekte socijalnih samoposluga100.000,00do 30.000,00
5.Za programe i projekte iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama30.000,00do 30.000,00
6.Za programe i projekte psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti50.000,00do 50.000,00
7.Za programe i projekte iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti200.000,00do 20.000,00
8.Za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata300.000,00do 50.000,00
9.Za programe i projekte iz područja zdravlja i zaštite okoliša150.000,00do 20.000,00
10.Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda180.000,00
do 5.000,00

Iz sredstava Proračuna Županije temeljem ovog Javnog poziva udruzi se mogu odobriti sredstva za jedan program ili projekt

Ujedno obavještavamo da će se dana 10. veljače 2020. godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici u Osijeku, Županijska 4 održati radionica za potencijalne prijavitelje programa i projekata na kojoj će stručne službe Osječko-baranjske županije dati informacije vezane za podnošenje prijave, popunjavanje potrebnih obrazaca i izvještavanje o utrošku sredstava odobrenih za realizaciju prijavljenog programa odnosno projekta.