Dravataj (hr titl)- Reportaža sa “Udaranja pijetla” u Vardarcu