Održana javna berba komparativnog pokusa kukuruza u Osječko-baranjskoj županiji

Jučer u 10:00 sati službenici Ministarstva poljoprivrede u suradnji sa  Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek održali su javnu berbu komparativnog pokusa kukuruza na fakultetskom pokušalištu Tenja. 

Javnoj berbi komparativnog pokusa kukuruza prisustvovali su Zdravko Tušek, dipl. ing. agr., pomoćnik ministrice poljoprivrede sa suradnicima, prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek sa suradnicima, poljoprivredni proizvođači, predstavnici tvrtki iz agro-biznisa i predstavnici medija.

U pokusu je zastupljeno 45 hibrida iz FAO skupina: 300, 400 i 500. Isti su hibridi zastupljeni na 4 različite lokacije kontinentalnog dijela RH (Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Bjelovarsko-bilogorska i Međimurska županija). U pokusima su zasijani hibridi 9 tvrtki: Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., Corteva Agriscience (Pioneer), Dekalb, KWS sjeme d.o.o., Limagrain, Maïsadour,  Poljoprivredni institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o. i Syngenta Agro d.o.o. Osim oplemenjivača/distributera sjemena u pokusu su sudjelovali i proizvođači gnojiva (Petrokemija d.d., Kutina) i sredstava za zaštitu bilja (Bayer d.o.o) kojima zahvaljujemo na suradnji.

Cilj postavljanja ovih pokusa je prijenos znanja poljoprivrednim proizvođačima u provođenju suvremene agrotehnike, izboru vegetacijske skupine hibrida pogodne za proizvodno područje, procjena utjecaja okolišnih čimbenika na ostvaren urod i u konačnici, podizanje razine prinosa kukuruza u Hrvatskoj uz primjenu agrotehničkih mjera koje su provedene pravodobno i na okolišno prihvatljiv način.

Naredna planirana žetva komparativnih pokusa je 13. listopada (nedjelja) s početkom u 10:00 sati, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, u Kozarevcu Račanskom (općina Nova Rača) na parceli Kozarevac, OPG-a Skender Mihaela.

Berba komparativnih pokusa na svim lokacijama je javna i dobro su došli svi zainteresirani za proizvodnju kukuruza.